Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις μας, στα πλασία της εκπαιδευτικής τους επίσκεψης, τη Β’ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Ελασσόνας, τμήματα Γεωπονίας και Μηχανολογίας. Οι μαθητές και καθηγητές του σχολείου, ξεναγήθηκαν από τους υπεύθυνους σε κάθε τμήμα του εργοστασίου, παίρνοντας πληροφορίες για όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων μας καθώς και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας τόσο μεγάλης και απαιτητικής παραγωγικής μονάδας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια γευστική δοκιμή των signature προϊόντων μας κλείνοντας ιδανικά την επίσκεψη των παιδιών.

Όλοι μας χαιρόμαστε και στηρίζουμε απόλυτα εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση και ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες τεχνολογίες στη βιομηχανία του κρέατος και αισιοδοξούμε ότι μια εταιρεία πρότυπο όπως η PFS θα δώσει το έναυσμα και το κίνητρο σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο στη γενική πορεία της χώρας μας για βιομηχανική ανάπτυξη.