Καριέρα

Τα μέλη της pfs εργάζονται με μια εταιρία υψηλού προφίλ, σ ένα σύγχρονο, φιλικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και το ομαδικό πνεύμα. Αναζητούμε ταλαντούχους συνεργάτες, που θέλουν να εξελιχθούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πραγματικότητάς μας!

Η φιλοσοφία μας: αξία στο ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία Papageorgiou Food Service είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα.

H PFS ιδρύθηκε το 1991 από ανθρώπους με μεράκι και διάθεση να δημιουργήσουν προϊόντα μοναδικής ποιότητας και γεύσης. Η εταιρεία μας παράγει μια τεράστια ποικιλία σε επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος χρησιμοποιώντας πάντοτε τις καλύτερες πρώτες ύλες.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα σε προϊόντα κρέατος το οποίο ξεπερνά τις προσδοκίες τους. Ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης του κρέατος είναι διαπιστευμένη με ISO22000:2005.

Οι συνεχείς επενδύσεις στους πλέον τεχνολογικά άρτιους εξοπλισμούς, η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, η πολυετής εμπειρία μας, η αφοσίωσή μας στην εκπλήρωση των προσδοκιών και στην ικανοποίηση των πελατών μας, έχουν κατατάξει την PFS σε ηγέτη στη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα.

Πιστή στις αξίες και στο όραμα μας η PFS Παπαγεωργίου θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση ικανών ανθρώπων-υποψηφίων.

Δυνατότητες καριέρας

 • Στελέχη Παραγωγής
 • Δ/ντής παραγωγής
 • Υπεύθυνος τμήματος παραγωγής
 • Υπάλληλος παραγωγής
 • Στελέχη υποστηρικτικών διευθύνσεων
 • Τμήμα αγορών
 • Τμήμα Marketing
 • Τμήμα Ανθρωπίνων πόρων
 • Τμήμα οικονομικό
 • Τμήμα logistics
 • Τμήμα πληροφορικής
 • Τμήμα συντηρήσεων
 • Τμήμα παραγγελιών
 • Τμήμα Πωλήσεων
 • Τμήμα καθαριότητας
 • Τμήμα ποιοτικού ελέγχου-R&D
 • Γραφείο κίνησης -Οδηγός
 • Υποκαταστήματα(Αθήνα,Θεσσαλονίκη)
 • Υπεύθυνος καταστήματος AGE OF MEAT
 • Υπάλληλος καταστήματος AGE OF MEAT
 • Μάγειρας-Σεφ

Θέσεις Εργασίας

Διευθυντής Παραγωγής

Περιγραφή θέσης εργασίας
Αναζητούμε έμπειρο Διευθυντή Παραγωγής για να οργανώσει και να επιβλέπει την παραγωγή των αγαθών. Θα είστε ουσιαστικά υπεύθυνοι για την ομαλή ροή όλων των παραγωγικών γραμμών και την ποιότητα του προϊόντος Αναμένουμε να έχετε βαθιά τεχνογνωσία των διαδικασιών παραγωγής. Η ικανότητα να κατευθύνετε το προσωπικό προς τη μέγιστη απόδοση θα σας κάνει να ξεχωρίσετε ως ηγέτης. Η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων θα καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ημέρας σας. Αν είστε ικανός, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Ο στόχος είναι να διασφαλίσετε μια αποδοτική και παραγωγική βιομηχανική διαδικασία που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Συνεργάζεστε με άλλους υπεύθυνους για να μορφοποιήσετε στόχους και να κατανοήσετε τις απαιτήσεις
 • Εκτιμάτε το κόστος και προετοιμάζετε τον προϋπολογισμό
 • Οργανώνετε τη ροή εργασιών για να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στις προθεσμίες
 • Παρακολουθείτε την παραγωγή, για να επιλύετε προβλήματα
 • Επιβλέπετε και αξιολογείτε την απόδοση του προσωπικού παραγωγής (ελεγκτές ποιότητας, εργάτες κτλ.)
 • Προσδιορίζετε την ποσότητα των απαραίτητων πόρων (εργατικό δυναμικό, πρώτες ύλες κτλ.)
 • Εγκρίνετε εργασία συντήρησης, αγορά εξοπλισμού κτλ.
 • Διασφαλίζετε ότι το προϊόν πληροί τα πρότυπα ποιότητας
 • Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
 • Ενημερώνετε τη διοίκηση 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως διευθυντής παραγωγής
 • Βαθιά γνώση διαχείρισης παραγωγής
 • Γνώση των προτύπων ποιότητας και των κανονισμών υγείας και ασφάλειας
 • Γνώση των αρχών αξιολόγησης απόδοσης και προϋπολογισμού
 • Εμπειρία στην αναφορά βασικών μετρικών παραγωγής
 • Άριστη γνώση MS Office και λογισμικού ERP
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας
 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ισχυρές δεξιότητες λήψης αποφάσεων και προσέγγιση με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Πανεπιστημίου(Μηχανολόγου-Μηχανικού,Χημικού Μηχανικού,Τεχνολόγου Τροφίμων ΑΕΙ)
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην Λάρισα
 • Καλή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας για την παραγωγή τροφίμων

Υπεύθυνος Τμήματος Παραγωγής

Η εταιρεία Papageorgiou Food Service είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα, απασχολεί περίπου 270 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε πάνω από 10 χώρες παγκοσμίως. Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, στην αφοσίωσή τους και αναζητούμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να εργαστούν με πάθος για την ανάπτυξη και την ευημερία της εταιρίας μας.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία της παραγωγής στο τμήμα σας
 • Εγγυάστε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος και την ομαλή ροή του προγράμματος παραγωγής
 • Συμπληρώνετε τα reports παραγωγικότητας των ανθρώπων του τμήματος
 • Συμβάλλετε, με τις αποφάσεις σας, στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπων σας
 • Διασφαλίζετε την τήρηση του ωραρίου εργασίας των ανθρώπων σας για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
 • Αναλαμβάνετε το συντονισμό των γραμμών παραγωγής, την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής των διαδικασιών καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας από όλες τις θέσεις εργασίας του τμήματος
 • Συμβάλλετε ενεργά στην αποτελεσματική επίλυση των τεχνολογικών προβλημάτων και άλλων θεμάτων διαχείρισης και κάνετε προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Παραγωγής) ή ΤΕΙ (Τεχνολόγος Τροφίμων)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε τμήμα Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Επιθυμητή εμπειρία σε διαχείριση ομάδας
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

Μάγειρας – Σεφ

Η εταιρεία Papageorgiou Food Service είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα, απασχολεί περίπου 270 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε πάνω από 10 χώρες παγκοσμίως. Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, στην αφοσίωσή τους και αναζητούμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να εργαστούν με πάθος για την ανάπτυξη και την ευημερία της εταιρίας μας.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Είστε αρμόδιος για όλες τις συνταγές των κρεατοσκευασμάτων
 • Εγγυάστε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη
 • Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας
 • Συμβάλλετε στην σωστή εικόνα των εταιρικών εκδηλώσεων

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τεχνικής σχόλης Μαγειρικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις

Οδηγός

Η εταιρεία Papageorgiou Food Service είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα, απασχολεί περίπου 270 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε πάνω από 10 χώρες παγκοσμίως. Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, στην αφοσίωσή τους και αναζητούμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να εργαστούν με πάθος για την ανάπτυξη και την ευημερία της εταιρίας μας.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Είστε αρμόδιος για τις μεταφορές των προϊόντων στο δίκτυο των πελατών
 • Εγγυάστε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη
 • Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας

Απαιτούμενα προσόντα

 • Προϋπηρεσία 2-3 έτη ως οδηγός φορτηγού
 • Δίπλωμα Επαγγελματικής χρήσης, Γ΄ κατηγορίας και άνω
 • Κάτοχος άδειας Π.Ε.Ι και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Υπάλληλος Κρεοπωλείου

Η εταιρεία Papageorgiou Food Service είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα, απασχολεί περίπου 270 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε πάνω από 10 χώρες παγκοσμίως. Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, στην αφοσίωσή τους και αναζητούμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να εργαστούν με πάθος για την ανάπτυξη και την ευημερία της εταιρίας μας.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Είστε αρμόδιος για όλες τις κοπές των κρεατοσκευασμάτων
 • Εγγυάστε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη
 • Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας
 • Εκπαιδεύετε όλους τους νέους συνεργάτες στις κοπές

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τεχνικής σχόλης Κρεοπώλη
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις

Εάν επιθυμείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας ανεξαρτήτως θέσης εργασίας, παρακαλώ επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο