Αναζητώντας συνεργάτες οι οποίοι θα συμβάλλουν στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της PFS, εκπρόσωποι της εταιρείας συμμετείχαν σε δύο εξίσου σημαντικές διοργανώσεις στις 9 και 10 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Την «Ημέρα Καριέρας Ερευνητών», την οποία διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020 ERA-MobilCar» και την «Ημέρα Σταδιοδρομίας Χημικού», η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή το 1ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της διαφυγής λαμπρών επιστημόνων από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Εξαιρετικά μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των νέων επιστημόνων και στις δύο διοργανώσεις, οι οποίοι διεκδίκησαν μέσω interview μια θέση εργασίας στην κορυφαία εταιρεία επεξεργασίας προϊόντων κρέατος Papageorgiou Food Service.