Μια από τις θεμελιώδεις αξίες της PFS αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από δράσεις προσφοράς τροφίμων στηρίζει διαχρονικά το έργο φορέων και ΜΚΟ που λειτουργούν ως αρωγοί ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μόνο το 2019 διανεμήθηκαν περισσότερα από 2 τόνοι τρόφιμα  στο Χαμόγελο του Παιδιού Θεσσαλίας, την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Τράπεζα τροφίμων Θεσσαλίας .

Παράλληλα η PFS στηρίζει το έργο πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής, εκδηλώσεις σχολείων κάθε βαθμίδας καθώς και το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας.

Το 2020 συνεχίζουμε δυναμικά το έργο κοινωνικής προσφοράς στον τόπο μας ως αρωγοί τοπικών φορέων αλλά και οργανώσεων πανελλήνιας εμβέλειας.

Στην  PFS έχουμε πάντα προτεραιότητα τον άνθρωπο και τον στηρίζουμε με πράξεις.