Μπέϊκον σε φέτες

Αγνά αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας

Βάρος/Τεμ.
1kg Μ.Ο.