• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Καρέ Σκαλοπίνι Χοιρινό Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Καρέ Σκαλοπίνι Χοιρινό Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο