• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Καρέ Back Bacon Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Καρέ Back Bacon Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο