• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Κιλότο Χοιρινό Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Κιλότο Χοιρινό Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο