• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Κύβοι Χοιρινοί Σπάλα

Κύβοι Χοιρινοί Σπάλα

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο