• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Λαιμός Χοιρινός Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Λαιμός Χοιρινός Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο