• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Μπούτι Χοιρινό Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Μπούτι Χοιρινό Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο