• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Πανσέτα Χοιρινή Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Πανσέτα Χοιρινή Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο