• Τεμάχια
  • Χοιρινό
  • Πανσετάκι Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος (φάλτση κοπή)

Πανσετάκι Άνευ Οστού – Άνευ Δέρματος (φάλτση κοπή)

Χαρακτηριστικά
Νωπό/Κατεψυγμένο - Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο